Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Λέξεις με "αυ" και "ευ"

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό εννοιολογικών χαρτών Kidspiration, οι μαθητές της Β' τάξης προσπάθησαν να εντοπίσουν αρχικά 10 λέξεις που περιέχουν το ζευγάρι φωνηέντων "αυ" και άλλες 10 με το "ευ". Έπειτα κατέταξαν κάθε λέξη ανάλογα με την προφορά της στη σωστή κατηγορία "αφ, αβ" και "εφ, εβ" αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου